مېرمنو؛ د میاشتني عادت پر مهال دا څلور کړنې مه تر سره کوئ!

ژباړه

۱ – د میاشتني عادت په جریان کې له یخو اوبو، ګاز لرونکو څښاکونو او ناریال/ کوپرې ډډه وکړئ.
۲ – پر سر د شامپو له وهلو ډډه وکړئ. څرنګه چې د میاشتني عادت پر وخت د وېښتانو فولیکلونه سست او مړاوې کېږي، نو د وېښتانو فولیکلونه د ګواښ سره مخ کېږي. د شامپو کارول ډېر خطرناک او د سر دردۍ لامل کېږي.
۳ – په دغه دوران کې د مرچکو څخه ډډه وکړئ. په وینه کې د مرچکو شتون کولای شي د میاشتنۍ ناروغۍ وینه، د رحم په جدار نښلي، په پای کې په لوړ ګمان ستاسې د شنډتوب ګواښ زیاتېږي.
۴ – همدارنګه، پام مو وي چې د میاشتني عادت په وخت کې، په ځانګړې توګه په نس باندې، هېڅ کلک چیز کېنښودل شي. د ناروغۍ په دوران کې، رحم ډېر ماتېدونکی دی، چې کولای شي د جزیي ضررونو سبب کېږي. نو په پایله کې د رحم د خولې سرطان او شنډتوب امکان شتون لري.
څېړنو ښودلې چې د ناروغۍ پر وخت د یخو اوبو څښل، کولای شي د وینې د لختې پرته د رحم په څنډو کې د لخته کېدلو سبب شي. چې کولای شي راتلونکو درېیو یا پنځو کلونو کې د رحمي تومورونو او سرطانونو په بڼه رامنځته شي.
نو ګرمۍ اوبه څښئ.