عربان؛ اوبه له هغه ځایه څښئ، له کوم ځایه چې یې اس څښي

ځینې ​​عربي متلونه خورا په زړه پوري او ښوونکي دي.

عربان وايي: اوبه له هغه ځایه څښئ، له کوم ځایه یې چې اس څښي؛ ځکه چې د اسونو نسل په ناپاکو اوبو کې خوله نه ښکته کوي یا نه څښي.

ـ که غواړئ په ارامه ډول ویده شئ ، نو کټ مو هغه ځای جوړ کړئ، چیرې چې پیشو خوب کوي، ځکه چې پیشو تل یو پر سکونه/ ارامه ځای غوره کوي.

ـ هغه مېوه وخورئ، چې چینجی ځنې تیر شوی وي، یاني خوله یې نه وي وروړي. ځکه چې چینجي یوازې د میوې پخېدو ته ګوري (پخې مېوې لټوي).

ـ د کور جوړولو لپاره داسې ځمکه /ځای غوره کړئ؛ چېرته چې ښامار د لمر کنډ ته رغړي او خوله اچوي.

ځکه چې ښامار د ارام لپاره یوازې هغه ځای غوره کوي، چې کلک او پوخ وي او په ژمي کې ګرم او په دوبي کې یخ وي.

د اوبو لپاره هغه ځای (ځمکه) وکېندئ؛ چیرې چې چرګان (مرغان) د تودوخې څخه پناه اخلي.

ځکه چې چیرې چې چرګان له تودوخې پناه وړي،هغه ځای اوبه موجودې وي.

که غواړئ بریالي واوسئ ، نو په ویده کېدو او پورته کیدو کې د مرغۍ چلند/ عادت تعقیب کړئ.

ځکه چې الوتونکي د رزق د لټه لپاره غوره وخت غوره کوي، کوم چې د بریا تر ټولو اغېزناکه لاره ده.

وروستي مطالب