اقتصاد بریا او پرمختګ ټولنیز ژوند

د ښه کار ترسره کولو ۱۵ لنډې لارې

لیکنه: غازي عابد

ژباړه: غازي عابد

۱- کار دې په هغه لاره له چیلنجونو سره سره لا ډیرښه ترسره کړه چې تیره ورځ دې پرې
ترسره کړی.

۲- کار ښه په مینه سره وکړه څو د ورځې رڼا ووینې.

۳- خپل کار داسې ښه ترسره کړه، تر څو د ستونزې د ودې په مقابل کې د حل لارې یا مانع یوه برخه شي.

۴- خپل کار دومره ښه ترسره کړه چې فکر وکړې، زه په نړیواله سطحه کې لوبیږم او لوبیدی شم.

۵- خپل کار مو په دومره ښه والي وکړئ، څو داسې احساس، چې تاسې له زړه غوښتل همداسې وشي.

۶- کار مو د خپلو مهارتونو په کارولو سره په داسې ډول وکړئ، څو داسې ښکاره شئ لکه د هنرونو او مهارتونو ماهر او استاد.

۷- که ښه کار ترسره کول غواړئ، نو بهانې پریږدئ او خپل مهم مسوولیوتونه او کارونه اجرا کړئ.

۸- د ښه کار ترسره کولو لپاره تر هغې مه شاته کیږئ، تر څو چې لاندې شوي یا ذبیخل شوي نه یاست.

۹- ښه کار نورو او ځانته په ژمنیتا لرلو او کلک باور سره ترسره کړئ.

۱۰- د خپل ښه کار د ترسره کولو لپاره تل صداقت او ایماندارۍ کې اوسئ.

۱۱- د کار ښه ترسره کول دا دي چې نورو ته دومره ارزښت ورکړې، څومره چې هغوی درنه تمه درلوده.

۱۲- خپل کار دومره ښه ترسره کړئ چې په خپل وخت مو ذخیره ډکه کړئ.

۱۳- کار دومره ښه ترسره کړئ، چې په خپل کور کې د ښو یو بنسټ یا اساس کیږدئ.

۱۴- خپل کار ښه ترسره کولو لپاره دومره چمتو شئ، لکه د یوې مسابقې لپاره یو چمتو لوبغاړی یا اتل.

۱۵- خپل کار مو په داسې غوره ډول ترسره کړئ چې بدلون راولي او نور خلک وهڅوي، څو ستاسې په شان کار وکړي.

د لیکوال/ لیکوالې په اړه

غازي عابد