د میاشتني عادت دردونو لپاره ګټور غوړي

ژباړه

د اسطوخودوس غوړي؛

د اسطوخودوس غوړي په طبیعي توګه د درد او التهاب ضد خاصیت لري او بوی کول یې یا هم د نس او ملا غوړل ډېر ژر د میاشتني عادت دردونه اراموي.

په ورځ کې دوه ځلي، دوه قاشغې د ناریال غوړي د څلور څاڅکی اسطوخودوس غوړیو سره ګډ کړﺉ او ملا او خېټه پرې مساج کړﺉ تر څو درد کم شي.

د نعناع غوړي؛

د نعناع غوړي د درد ضد خاصیت لري او بویول/ مساج یې د نس او ملا شدید دردونه اراموي.

دوه قاشغې د ناریال غوړي د څو څاڅکی د نعناع غوړیو سره ګډ کړﺉ او خپل نس او ملا پرې  مساج کړﺉ.

د کونځلې غوړي؛

د کونځلي غوړي هم د درد او التهاب ضد ځانګړنه لري او به دودیز طب کې د میاشتني عادت د شدیدو دردونو تر ټولو غوره درملنه ده.

لږ اندازه د کونځلې غوړي د نس په ښکتنۍ برخه وڅڅوﺉ او مساج ورکړﺉ، چې درد کم ارام شي.