اپریل 23, 2021

د لوبغالي اړخونه او د توپ وهونکي لوبونه.

د کرکټ مبصرین دې برخې ته ډېره اړتیا لري، چې باید پرې پوه شي، کله چې تاسې په لوبغالي یا رسنیو کې کمینټري یا په کرکټ لوبه تبصره کوئ؛ نو باید د لوبغاړو په شاټونو او د لوبغالي په لوریو یا طرفونو پوه شئ.
که چېري تاسې د شاټ وهلو سره سمه کمینټري ونه کړئ، غېرې مسلکي ښکارئ او بیا در پورې اورېدونکي او لیدونکي خاندي.
نو د دې لپاره چې یوه درسته کمینټري وکړو؛ باید په دې برخه کې مهارت او یو څه اشنایي ولرو.
د لوبغالي لوري:

پواینټ لوري ته شاټ؛ کله چې یو توپ وهونکی چې په ښي لاس توپ وهنه کوي او توپ په اف سټمپ ولوبوي او توپ د وېکټو له کرښې سره چې کریز یې بولي سیده په افقي ډول د پولې په لور ولوبېږي، دېته پواینټ ویل کېږي.
که همدا شاټ په اف سټمپ لږ پورته خواته ولوبېږي نو بیا ورته ډيپ پواینټ وایي، په اف سټمپ د ډیپ پواینټ څنګ ته کور پواینټ او کور ډرایف دی، چې توپ اف لوري ته لوبېږي، ایکسټرا کور بیا اف سټم ته د کور سره نږدې ساحه ده او ډيپ ایکسټرال کور بیا د لانګ اف او ایکسټرا کور ساحې ته ویل کېږي.
کله چې توپ د اف سټم پر لوري ولاړ شي د لوبڅار څنګ ته ووځي له دې ساحې بیا تر ایکسټرا کور پورې ساحه بیا لانګ اف کې راځي، که د نان سټرایک وېکټ په لور توپ سیده ولوبېږي او د لوبڅار سره بیخي نږدې تېر شي او پولې ته ورسېږي، دې سټرېټ یا مخامخ بونډري وایي.
دا د اف سټم شاټونه وو، همدې اف سټم کې یو بل شاټ یا لوری هم شته، چې لومړي او دویم سلېپ کې بال ولوبول شي؛ نو بیا ورته ترډ مېن وایي، دا ساحه تر پواینټ لوري پورې غځېدلې ده.
د ښي لاسي توپ وهونکو لپاره لېګ سټم لوري
د سټرېټ بونډري څنګ ته لانګ ان لوری دی، د لانګ ان څنګ ته په لېګ سټم بیا ډیپ مېډ وېکټ برخه ده، د ډيپ مېډ وېکټ سره نږدې او نښتې ساحه بیا مېډ وېکټ یادېږي، له دې سره خوا کې بیا ډیپ سکوېر لېګ برخه ده، د ډيپ سکوېرلېګ سره نږدې سکوېرلېګ برخه ده، سکوېر لېګ پسې فاین لېګ او بیا د دې سره جوخت د ویري فاین لېګ ساحه ده، چې له کيپر سره نږدې توپ وهونکی په لېګ سټم توپ ولوبوي.
دایره کې دننه د ښي لاسي توپ وهونکي شاټونه
که دایره کې دننه په اف سټم توپ ولوبول شي، دا توپ د ټرډ مېن په لوري وي؛ نو بیا ورته ګلي کارېږي، که کیپر سره څنګ کې ډګر ساتونکي سره وي، بیا نو ورته لومړی سلېپ او دویم سلېپ ویل کېږي.
که اف سټم ته د کریز د کرښې په امتداد افقي بال ولاړ شي بیا ورته شارټ پواینټ ویل کېږي، همداسې شارټ کور، شارټ ایکسټرا کور، مېډ اف ورته ویل کېږي.
د ښي لاسي توپ وهونکي لپاره دایره کې دننه لېګ سټم شاټونه او لوري
که د لوبڅار څنګ ته توپ سرکل یا دایره کې فیلډ شي، بیا ورته مېډ ان ویل کېږي، که لېګ نور د مېډ خواته ولوبېږي او فیلډ شي؛ نو بیا ورته شارټ مېډ وېکټ یا ان سایډ وایي.
همدا سې شارټ سکوېر لېګ او شارټ فاین لېګ کلمې کارېږي.
خو کیڼ لاسي توپ وهونکي ته بیا د ښي لاسي خلاف دا هرڅه اپوټه او سرچپه کېږي.
د ښي لاسي اف سټم پواینټ شاټ د کیڼ لاسي له سکوېرلېګ شاټ سره برابرېږي او همداسې هره بونډري او شاټ یې سرچپه کېږي.

وروستي مطالب