د بریا ضد څه دي او څنګه بریالي کېدای شو؟

ژباړه

که له سلو نفرو څخه پوښتنه وکړئ د بریا متضاده کلمه څه ده، اکثره یې وایي ماته، خو دا لویه غلطي ده؛ د بریا کلمې متضاده هڅه نه کول دي.

په ژوند کې ډېری ماته خوړل مو له دې امله وي، چې نه پوهېږو څومره بریا ته نږدې وو که نه نو هېڅکله نه تسلیمېدو.

هره ماته د پرمختګ لپاره یو درس دی، تاسې له ماتې څخه ډېر د بریا څخه درس اخلی اجازه مه ورکوئ چې ماته تاسو ته د خنډ سبب شي، ماته ستاسې شخصیت جوړوي.

د بریا لپاره پېچلی راز شتون نه لري؛ چمتووالی، ډېره هڅه او له ماتې څخه درس اخیستل دی.

ماته خوړونکي هغه څوک دی چې د معجزې په لټه وي، ترڅو یو څوک له لارې څخه راشي او د دوی هیلې پوره کړي. په دې باور وکړئ چې هر څوک یوازې د خپلو هیلو لپاره هڅه کوي؛ تاسو خپله د خپل ژوند معجزه اوسئ، ذهني محدودیتونه مو یوې خواته پرېږدئ، خپل سم باورونه تقویه کړئ او د بریا په لور ګام واخلئ.

که تاسې پوه شوي وای چې فکر مو څومره ځواک درلودونکې دی، حتا د یوې دقیقې لپاره مو هم منفي فکر نه کاوه.

د بریا رښتینی راز دا دی چې پوه شئ ژوند د یوې الوتکې اوږد سفر په څېر دی او تاسو باید پرېکړه وکړئ چې چېرته غواړئ لاړ شئ. نو وروسته ويښږئ او د موخې پر لور والوزئ، نو د الوتلو شجاعت ولره.

خپلې هیلې جوړې کړئ پرته له دې بل انسان تاسو د خپلو هیلو لپاره ستاسو څخه ګټه اخلي.

دا بریا نه ده چې انسان جوړوي، دا انسان دی چې بریا او ثروت رامنځته کوي.

بریا لومړی په خپل ذهن کې تصور کړئ، وروسته بیا په خپلو سترګو وګورئ او اخر کې خپل د جسم سره منځ ته راولی.

یوازې باید پوه شئ چې څه وخت د رښتیا د بریا غوښتونکي یاست؛ ځکه بیا نور هېڅکله نه تسلیمېږئ هغه وخت بیا مهمه نه ده چې شرایط هر څومره سخت هم شي.

د خپل ژوند مسوولیت پر غاړه واخلئ په دې پوه شئ، یوازې تاسو یاست کوم ځای ته چې غواړئ هلته ځان ورسوئ، بل څوک دا کار نشي کولی.

هغه کارونه چې ما وکړه هېڅکله نه پښېمانه کېږم خو کوم چانسونه چې ماته برابر شول او د هغې څخه مې ګټه وانخیستله پرې پښېمانه یم.

وروستي مطالب