داسې اله جوړه شوه چې ماشي انسان ته نیږدې نه پریږدي

د قسیم هلال لیکنه
داسې اله جوړه شوه چې د ماشو مخنیوي کوي. ددې الې په اخیستلو او استعمالوو سره به ماشي له تاسو تر دوه میترو لرې ځان ساتي.
ماشي د زیاتو ناروغیو انتقالونکي وسیله ده چې په اسانۍ سره له یو انسان بل انسان ته ناروغۍ لیږدوي، ځینې خطرناکې ناروغۍ لکه ډینګي، زیړی، تبې، د پوستکې ناروغۍ د همدې ماشو په واسطه له انتقال مومي.
د دغو مضرو حشرو له شر د ځان ساتلو لپاره یو سویتزرلینډي انجینر داسې لاس بند (لاسي کړۍ) جوړه کړې چې په استعمالولو سره به دا حشري له تاسو ځان لري خوندي احساسوي.
دغې لاسي بند ته “نو پکس ګو موسکیټو بایټ پروټیکشن ریسټ بینډ ”(Nopixgd) نوم ورکول شوی چې مقناطیسي وړانګې خپروي او وړانګې خپریدونکې ساحې ته ماشي ځان نه داخلوي.

دغه وړانګې ماشي د بدن په ویښتانو احساسوی او له وړانګې لرونکې ساحې ځان اوباسي. وړانګې ماشي ته دا احساس ورکوي چې په دې ساحه کې طوفان، تیزباد یا باران وریږي، نو خلکو ته د رسیدو په ځای د ځان ویستلو په لټه کې خوندي ځای ته ځان رسوي.
طبعي څیړنو ښودلې؛ دغه وړانګې دومره کمزورې دي چې انسانانو ته هیڅ ډول ستونزې نه جوړوي یواځې په ماشو تاثیر کوي او له دغې الې تر دومترو ساحې ځان لري ساتي.

دغه لاسي کړۍ په یو ساعت چارج کیدو سره تر یوې اونۍ کار کوي کله چې چارج ختمیدو ته نژدې شي، سور رنګه کوچنی ګروپ پکې روښانه شي، تر څو استعمالونکي ته د بیا چارج کیدو خبرتیا ورکړي.
دغه کړۍ تازه په تازه بازار ته وړاندې شوي چې شاوخوا ۴۸۰۰ افغانۍ قیمت لري.