ته ملامت/ ه نه يې!

ليکنه: امير حسين اسماعيلي / ژباړه: محمد عزيز پردېس

ته ملامت نه یې! حتا که لږ کار دې کړی وي، ټنبلي دې کړې وي او يا هم په بشپړ ډول باهوښه نه يې.

که ته غوره نه يې بيا هم ملامت نه يې يا حتی که د غوره کېدو لپاره هيله هم نه لرې، حتا که خپله دې هم غوره نه يې، نو بيا هم ملامت او ګرم نه يې.

که ښکلې/ښکلی نه يې، ښه خبرې کوونکی نه يې، خوش ټيپه نه يې، نو ډاډه اوسه چې په پرېکنده توګه ملامت نه يې.

که ته څه چې يې، همغسې يې؛ نو بيا هم ملامت نه يې.

که ګټوونکی نه يې، نو دا دليل نه شي کېدای چې بايلونکی دې وې، همدا چې يې ګټونکی يې.

که د جغرافيا او د زمانې، تربګنۍ او نابرابرۍ بنديوان يې، نو بيا هم ملامت نه يې.

که دې نړۍ ته بې وزله راغلی يې ملامت نه يې، خو که بې وزله له نړۍ لاړې بيا هم ملامت نه يې.

له ژونده دې خوند واخله او د هغه څه په پار چې ملامت نه يې د عمر تر پايه د خپل ژوند او خوندونو مخه مه نيسه.

مخکې لاړ شه او حرکت وکړه، ځکه ته ملامت نه يې!

وروستي مطالب