برېټانويانو په لمړيو کې تور ته ورته پوستکى درلود

ګوړګوتي وېښتان، ابي سترګې او تور مايله پوستکى!
د نويو جنېټيکي څېړنو پر اساس، لومړني برېټانویان د اوسنیو وګړو په څېر نه وو. دا د لس زره کلن اسکلېټ په هکله چې د “چدرامن” Cheddar Man، په نامه یادېږي، چې Cheddar Gorge-Somerset انګلستان کې پيدا شوي تصديق کوي.
څېړنې ښيي، چى “چدارمن” د ښکاريانو له ډلې څخه وو چې د یخبندان/ کنګل له زمانې وروسته، تقريبا ١١٠٠٠ کاله مخکې، په ټوله اورپا کې هجرت کاوه.

د پوستکي رنګ وروسته سپين شو

د پوستکي رنګ د يو جن په واسطه نه معلومېږي، بلکې د زياتو جنونو په واسطه په کروموزوم کى ټاکل کېږي. داسې ګمان کېږي چې د پوستکي روښانه رنګ چى اوس په شمال او لويديځه اورپا کى ښکاره کېږي، ډېر وروسته ښکاره شوى. د پوستکي روښانه رنګ د ماورا وړانګې له لمر چخه زباتې جذبوي ځکه چې د وېټامين D لپاره مهم دى.
په جنوب کې، کوم ځاى چى لمر زيات روښانه وى ضرورى نه ده چې روښانه پوستکى ولرو .
نور نظرونه وايي چې د اوسنى شمالي اورپاياتو پوستکی وروسته روښانه شوى ځکه چى په کرنه او مالدارۍ کې یې د وېټامين D کچه کمه وه.
يوه ډله نور پوهان داسې ګمان کوي، هغه جن چې ابي سترګې جوړوي، زيات پرمختګ کړى، ځکه چې ابي سترګې ډېرې جذابې وي چېد دغو کسانو جنسي غوښتنه هم زياتوي.
څېړونکي تعجب نه کوي چې “چدرامن” ابي سترګې درلودى، دا خاصيت په هغو اسکلېټونو کى کولاى شي وګوري، کوم چى په اسپانيا، هنګري او لوګزامبورک کې پيدا شوي.

وروستي مطالب