امېګا ٣ د مېګرني/ نيم سري دردونو په ارامولو کې مرسته کوي

ژباړه/
څېړنو روښانه کړې چې د غوړ لرونکو کبانو او مغزیجاتو لکه آجيل، چې د امېګا ٣ غوړ اسيد لرونکي دي، کولاى شي د مېګرن/ نيم سري شديد درد ارام کړي.
د ډېلې مېل په حواله، د څېړونکو مطالعو ښودلې چې د غوړو امېګا ٣ اسيدونو مصرف د مېګرن/ نيم سري په ارامتيا کې مرسته کوي. دا اسيد په ازاده کبانو، ساردين او اجيل”د مغزيجاتو لکه بادام پسته او چهار مغزو ترکيب” کې موندل کېږي.
د څېړونکو د موندنو پر اساس، هغه کسان چې تل سر درد لري د کب لرونکي خوړنيز رژيم په درلودلو، لکه ازاد کبان او نور غوړ اسيد لرونکو خوړو سره به، لږ درد ولري.
د دغې څېړنې پايلو وښودله هغه ګډون کوونکي چې ډېره امېګا٣ مصرفوي، لږ شدت لرونکي او لنډمهاله سر دردي لري.
مخکنيو څېړنو کې ويل شوي وو چې د امېګا ٣ غوړ اسيدونه د درد کموونکو اغېزو سره مل وي، په داسې حال کې چې د امېګا٦ غوړ اسيدونه ممکن درد لا شديد کړي.
د شمالي کارولينا پوهنتون څېړونکي معتقد دي چې درد کولاى شي د خوړو د اغېزناک بدلون سره تداوي شي.
څېړونکي ادعا کوي چې يو سالم خوړنيز رژيم بايد لږ تر لږه په اونۍ کې دوه وخته کب غوښه ولري، له دې ډلې يو ځل يې باید وازده لرونکى کب وي.
نوې څېړنه کې ١٨٢ کسان شامل وو، چې د ٥ – ٢٠ ورځو پورې په مياشت کې مېګرني سردردۍ سره مخ کېږي.
څېړنو څرګنده کړه، چې په لوړ کچه د امېګا ٣ لرونکي خواړه، د ورځې ١.٣ ساعته او په مياشت کې دوه ورځې په اندازه سر دردي کموي.