نوي څه دي؟

درواغجن څنګه وپېژنو؟

دروغ ویل یوه داسې کړنه ده چې یوازې یوتن يې نه وايې نه يې غریب او عام خلک وايي بلکي غټ ، مالداره او...

/* ]]> */