نوي څه دي؟

لومړی زده کړې او که کار؟!!

په جرمني کې د ګرانبیه توکو د پېرنې لپاره خلک صبر کوي او خپلې پیسې سپموي. هغوی موټر او کور په پور...

ځینې خلک ولې سوالګري کوي؟

سوالګري یوه ټولنیزه ستونزه ده، چې انساني تولیدي ماشین او انساني سرچینې ضایع کوي. په ښکاره هغه ټولنې...

/* ]]> */