نوي څه دي؟

څه ډول پر نورو نیوکې وکړو؟

نیوکه او انتقاد له هر کار، چلند او کسب سره مل څیز دی. کارکوونکی، مدیر، رییس، وزیر او ولسمشر ټول له...

څه وکړئ چې بې پیسو نه شئ؟

تاسې به ډیر ځله له ځانه پوښتئ، چې معاش مو لوړ شوی، خو پیسې مو کفایت نه کوي. د خپلې دندې ترڅنګ، نیمه...

/* ]]> */