څانګه -سفر

ادبیات سفر کلتور او هنر له نړۍ

هالینډ کې چې کتاب درسره وي؛ اورګاډی کرایه نه اخلي

هغه هالینډیان چې د کتاب مینوال وي، هر کال د دوه ورځو لپاره په ټول هیواد کې وړیا سفر کوي. د هالینډ د اورګاډي مشهوره کمپنۍ (ان ایس) هر کال د کتاب د اوونۍ په مناسبت د دوه ورځو (شنبې او یکشنبې) لپاره د خپلو ټولو هغه مسافرو څخه کرایه...