څانګه -سفر

ټولنیز ژوند ساینس او ټیکنالوژي سفر

په افغانستان کې د لویو ټرافیکي پيښو مخنیوی: د یوه افغان ځوان ارزانه او ګټوره طرحه

دا لیکنه او طرحه د سافټ ویر انجینر اغا ملوک سهار لیکلې او وړاندې کړې ! تیر کال مې یو ځاي ولوستل چې د احمدشاه ابدالی په نوم د شرکت موټرو د ټکرونو په پایله کې تراوسه ۳۰۰۰ زره کسان مړه سوي او په زرګونه نور ژوبل سوی. ډیری وخت ډیری...