څانګه -وزش او تمرین

روغه سټه سپورټ وزش او تمرین

که پیاده وګرځئ، دا ۱۵ ګټې به درته ولري

ژباړه: مریم محمدي ۱- پیاده تګ یا قدم وهل فشار مو کننټول کې ساتي. ۲- قدم وهل هډوکي کلک ساتي. ۳- د کنسر (سرطان) خطره کموي. ۴- د ویني غوړ او کلیسترول نورمال ساتي. ۵- بې ځایه اندېښنې او د زړه تلوسې ورو، ورو را کموي او بیا یې بیخي له...