څانګه -لوبې

رسنۍ لوبې

نور به د افغانستان ټولې کورنۍ او بهرنۍ لوبې په ژوندۍ بڼه خپریږي

افغان کرکټ بورډ(TSM) کمپنۍ سره تړون وکړ، له دې وروسته به د کرکټ ټولې نړیوالې او کورنۍ لوبې په ژوندۍ بڼه خپریږي! افغان کرکټ بورډ وایي، د پنځو کلونو لپاره یې ټول رسنیز حقونه یې د ټوټال سپورټ مارکیټینګTotal Sport Marketing) ) کمپنۍ...