څانګه -ټولنیز ژوند

ټولنیز ژوند کلتور او هنر کورنی ژوند

د مینې واده؛ د یوې داسې انجلۍ لړزونکې کیسه چې هلک په مینه واده کړه، خو اوس یې ژوند دوزخ دی

لیکنه: آلما افغان په مینې واده ولې ستونزې جوړوي؟ د همدې پوښتنې ځواب درته د هغې افغان میرمنې له خولې درسره شریکوو چې، په مینه يې واده وکړ او د نوموړې په خبره پوره دیارلس میاشتې يې د خاوند سره په ګډ ژوند کې په ژوندونې دوزخ لیدلی...