څانګه -ټولنیز ژوند

ټولنیز ژوند روغه سټه

هغه ۵ عادتونه چې ژوند مو ښه کولی شي

لیکنه: لیلا هامپټون ژباړه: الما افغان دلته څو خبرې درته لرو چې ستاسې د ژوند په ښه والي او غوره والي کې مرسته کولی شي. دا خبرې د هر چا د وسه او هر څوک که وغواړي عملي کولی یې شي: ۱- هره ورځ باید په شپاړس ساعتونو کې پینځلس دقیقي...