څانګه -ټولنیز ژوند

ټولنیز ژوند رسنۍ ژوند بڼه کلتور او هنر

سعودي د نړۍ د ښځو جهنم؛ دا لیکنه ولولئ، چې خبرشئ !

سرچینه: بي بي سي ژباړه او زیاتونه : تورپیکۍ سادات سعودي له ټول مذهبي درناوي او تقدس سره، چې مسلمانان یې ورته لري لا هم د نړۍ په کچه ښځو ته د یوه جهنم حیثیت لري. هلته نه یوازې ښځې؛ بلکې نارینه او ټول خلک له سختو بشري حقونو څخه بې...