څانګه -نړۍ

افغانستان سیاست نړۍ

په افغان جګړه او سوله کې د امریکا او روسیې رول؛ سلېمان لایق پرې دا تبصرې لري

۸۵ کلن اکاډمیسن اوس د علومو اکاډمۍ سرمشاور او له سیاسته ګوښی دی؛ خو اوږدې سیاسي تجربې او فعالیت ته یې په کتو رسنۍ لا هم د روان سیاست په اړه خبرې ورسره کوي. سلېمان لایق د افغانستان د ترټولو مشهور او متنازع کیڼ اړخي جریان ( خلق...