څانګه -سوله

افغانستان سوله سیاست

د سولې خبرې او د ښځو حقونه؛ فوزیه کوفي ته د طالبانو دریځ جالب بریښی

طالبانو سره د سولې د خبرو په ګرمه موضوع کې د ښځو حقونه د سر بحثونو څخه ګڼل کیږي. په دې مطلب کې د ولسي جرګې د ښځو کمیسون د ریسې او د سولې په اړه د ماسکو ناستې د ګډونوالې فوزیه کوفي څرګندونې درسره شریکوو. آغلې کوفي د ماسکو ناسته کې...