څانګه -افغانستان

افغانستان سیاست

د دفاع وزارت پر نوې مرستیالې نیوکې؛ منیره څوک ده، مخالفت یې ولې کیږي؟

ولسمشر غني په یوه تازه حکم کې د منیره یوسف زاده په نوم یوه مېرمنه د ملي دفاع وزارت د روزنیزې برخې مرستیاله ټاکلې ده. دغه پریکړه په ټولنیزو رسنیو کې د ډېر بحث وړ ګرځیدلې؛ ځینو دا پریکړه په توندۍ غندلې او دفاع وزارت ته یې د یوې...