څانګه -سیاست

افغانستان رسنۍ سیاست مخکښان

د سیما ثمر ناویلې؛ دلته یې د ژوند کیسه او د سیاستوالو په اړه یې تبصرې ولولئ

د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسون ریسه مېرمن سیما ثمر د ښځینه وو په کچه د افغانستان له ترټولو مطرحو څېرو څخه ده. ولسمشرغني په یوه بهرني کنفرانس کې ویلي و، چې د مېرمن ثمر د ولسمشرۍ هیله لا لري. مېرمن ثمر د بل هر افغان...