څانګه -سیاست

سیاست

د پارلماني ټاکنو نتایج به څنګه وي؟

که څه هم د تیرې ورځې په پارلماني انتخاباتو کې مشکلات ډیر وو، ولې دا هم باید ووایم چې تر ډیره د پخوا په نسبت رایه اچوونې له اړخه شفاف انتخابات وو. ۲۰۰۹ او ۲۰۱۴ کال ریاست جمهورې ټولټاکنې او د ۲۰۱۰ کال پارلماني ټولټاکني ډیر له...