څانګه -مخکښان

افغانستان انتخابات سیاست مخکښان

۷۰ کلن شو؛ ډاکټر غني څنګه ژوند وکړ، بیا ځلي ولسمشرۍ ته به یې صحت څنګه وي؟

نن د افغانستان د ولسمشر محمد اشرف غني د زوکړې اویایمه کلیزه ده. هغه خپله اویایمه کلیزه په داسې مهال نمانځي، چې یوې بلې پینځه کلنې ولسمشریزې دورې ته نوماند دی. د غني یو لوی شعار د واک نسلي بدلون دی، یانې غواړي ځوان نسل په سیاست او...