څانګه -مخکښان

ژوند بڼه کلتور او هنر مخکښان

داوود خان او ملا قلي

ليکنه: عرفات پردېس د ۱۳۵۳ کال په اوږدو کې سردار داوود خان د کندز ولايت د شهر روان له پروژې ليدنه کوله. د لیدنې په ترڅ کې يې، يوه ورځ ناوخته زړې محلي جامې پر تن کړې. سره ازبيکي خولۍ پر سر کړه. خپلو امنيتي کسانو ته يې وویل زه نن...