څانګه -بریا او پرمختګ

بریا او پرمختګ سپورټ کلتور او هنر کورنی کرکټ

د افغان کرکټ د تاریخچې په اړه یوه لنډه، خو جالبه معلوماتي لیکنه

د سردارولي پښتون زوی راټولوونه #افغان_کرکټ؛ لنډ تاريخي ياداښت: د افغانستان د کرکټ که اوسنی پرمختګ حيرانونکی دی، پيلېدل یې هم تر دې کم نه دي. څرنګه چي کرکټ يوه انګليسي لوبه وه، افغانستان کې خلګ هغه وخت ورباندي خبر سول چي انګرېزانو...