څانګه -بریا او پرمختګ

بریا او پرمختګ ټولنیز ژوند زده کړې

دا ۱۰ کارونه باید هره ورځ وکړو چې لا ډیر پوه او هوښيار شو

لیکنه: کریس بریور ژباړه: غازي عابد دا لاندې خبرې اړینې ده. هڅه وکړئ چې عملي یې کړئ، ځکه په دې سره کیدای شي چې لا ډیر هوښیارانه تګ او ګام پورته کړو: ۱- له عمر خوړلو یا زړو خلکو سره کیښنئ. د هغوی د ژوند په اړه ترې معلومات واخلئ،...