څانګه -بریا او پرمختګ

بریا او پرمختګ ټولنیز ژوند ژوند بڼه ګټه وټه

بل ته باید په تمه نه شئ، هر انسان له ځان سره مرسته کولی شي

ژباړه: حمیدالله حمیدي تر هر څه وړاندې د خپل ځان په اړه فکر وکړه چې کومې ښېګڼې لرې؟ د لا زیاتوالي لپاره یې څه کول په کار دي، له دې ښیګڼو څخه خپلې موخې ته د رسېدو لپاره څنګه ګټه اخیستلای شې؟ کومې نیمګړتیاوې او کمۍ لرې؟ د دې...