څانګه -ادبیات

ادبیات ټولنیز ژوند

تر ښوونځۍ وروسته څنګه رښته یا مسلک انتخاب کړو؟

لیکوال: نورالله عابد   لیکنه شاید اوږده وي خو که یې ووایاست ډیر څه به ترې لاسته راوړئ. د خپل مسلک انتخاب زمونږ د ژوند یو له سترو او ننګوونکو پریکړو څخه دی، ځکه یو سم انتخاب زمونږ راتلونکی ژوند د سمون خواته بیولای شي، خو ددې...