څانګه -سفر

ژوند بڼه سفر نړۍ

د نړۍ هغه يوازينی کلی چې هېڅ سړک پکې نشته

ژباړه: محمد عزيز پردېس که د عجايبو مينه وال ياست، نو حتما يو ځلې ګيتورن ته سفر وکړئ؛ ګيتورن په هالند کې هغه کلی دی چې هېڅ ډول سړک يې جاده پکې نشته. ګيتورن د هالند په ونيز هم شهرت لري. که مو وغوښتل د څه مودې لپاره د ښاري غالمعال...