څانګه -سفر

سفر

هغه رازونه چې الوتکه چلوونکی نه خوښوي تاسې پرې پوه شئ!

ژباړه: نسیمه محمدي په هره دنده او مسلک کې، رازونه شتون لري چې یواځې د هغې دندې څښتنان پرې پوهېږي او په عامه اصلاح هغوی ته (فن کار) ویل کېږي. له کومه ځایه چې نن ورځ سفر کول دننه او بهر له هېواد څخه ډېر او پرمختګ په حال کې دی، هغه...