څانګه -ټولنیز ژوند

ټولنیز ژوند ژوند بڼه

هغه دروغ، چې په کاري مرکه کې یې وایئ او په زیان مو دي

ژباړه: عطا محمد میاخېل هرومرو مو دا مشهوره جمله اورېدلې ده: ( رښتینولي، تر ټولو غوره سیاست دی )، خو موږ د بېلابېلو دلیلونو له مخې دروغو ته په رښتینولۍ باندې ترجیح ورکوو، په ځانګړې توګه، هغه مهال، چې بحث له کاري مرکې څخه رامنځته...