څانګه -خوندیتوب

افغانستان خوندیتوب کورنی ژوند

مینه منګل ؛ دا خبریاله او فرهنګي فعاله ولې ووژل شوه؟

  د کابل نننی سهار هم خونړی و؛ خو نن یې لمنه د یوې مینه خورونکې پښتنې په وینو سره شوه. مینه منګل یادوو؛ هغه نن د کابل ښار د اتمې حوزې اړوند په سید نور محمد شاه مېنه( کارته نو) کې وژل شوې. پولیس څه وایي؟ د کابل پولیس وايي، د...