څانګه -بریا او پرمختګ

بریا او پرمختګ ټولنیز ژوند

بریالیتوب او غچ اخیستل؛ بریالیتوب ولې ښه غچ دی؟

ژباړه او زیاتونه: بشر دروېش غچ اخیستل فرق کوي؛ زموږ عام تعبیر له غچ اخیستو د خپل حریف وژل، ځورول، د هغه بدنامول او ورته نور دي. خو نوره نړۍ او خاصتا پرمختللي هېوادونه داسې نه دي. نور خلک ښه غچ اخیستل پخپل بریالیتوب کې ویني او په...