څانګه -بریا او پرمختګ

بریا او پرمختګ ټولنیز ژوند

 د مهربان اوسېدو ۱۰ قانع کوونکي دليلونه

ژباړه او راټولونه: نوراحمد فضلي تر ټولو دمخه د ځمکي د کرې پر مخ چي موږ له خورا زیاتو مهربانو اشخاصو سره مخامخېږو، هغوی زموږ مېندي دي. مېندي دي چي خپلو اولادو ته د مهربان اوسېدو زدکړه ورکوي چي له ژونده لا زیات خوند واخلي. خو د وخت...