څانګه -ژوند بڼه

خواړه روغه سټه ژوند بڼه

هغه عامې تیروتنې چې د غاښونو د ژیړوالي لامل کیږي

د پلوشې فضلې راټولونه غاښونه د انسان په صحت کې مهم رول لري دا ځکه چي که غاښونه مو روغ وي، نو صحي خوراک کولی شئ، او په دې توګه د ګڼو نورو ناروغیو مخه نیولی شئ. پر دې سربیره روښانه او پاک غاښونه لرل د ټولو انسانانو هیله ده، ځکه د...