څانګه -ژوند بڼه

ټولنیز ژوند ژوند بڼه کورنی ژوند

د تفاهم اووه ګوني اصول

ژباړه او زیاتونه: نوراحمد فضلي زموږ په مخکینۍ لیکنه کي مو پر تفاهم، د تفاهم پر موضوعاتو او عواملو باندې بحث کړی و. په نننۍ لیکنه کي مو هڅه کړې ده چي تاسي ته د تفاهم اووه ګوني اصول در وپېژنو. نو ددې له پاره باید ووایم، چي موږ...