څانګه -ژوند بڼه

روغه سټه ژوند بڼه

خوب ؛ ساینس او اسلام یې په اړه څه وايي؟

لیکوال: پوهنیار سیداصغر هاشمي الله تعالی شپه د خوب لپاره پيدا کړې ده.د ځينوحيوانات د خوب وخت نامعلوم وي اوشپږ مياشتې خوب کوي خو د انسان د خوب وخت شپه ده او لکه څرنګه چې د ژوند ټولې چارې بایدپه سنت طریقه برابرې وي نو دغه شان خوب...