څانګه -سفر

ټولنیز ژوند خوندیتوب زده کړې سفر

دا ۹ کړنې مو د موټروانۍ پر مهال له غوسه کېدو ساتي

ژباړه: حمیدالله حمیدي موټرواني او غوسه یو خطرناک ترکیب دی، چې کولی شي ډېرې بدې پایلې ولري. هغه کسان چې موټر چلوي له هر څه ډاډه وي او پر خپل ځان باور لري، خو په دې اړه یې هېڅکله هم فکر نه دی کړی، چې که کله د موټر چلولو پر مهال...