څانګه -روغه سټه

روغه سټه ژوند بڼه

هغوی چې چې غنمرنګه یا توربخون جلد لري، له ګڼو جلدي ناروغیو خوندي دي

لیکوال : ډاکتر اټول تانیجا – جلدي متخصص ژباړه : شمیم اتل ګڼ افغانان بلکې په ټولیزه توګه د منځني ختیځ، منځنۍ اسیا او جنوبي اسیا ګڼ خلک د سپین پوستکي مینوال دي او سپینوالی د ښکلا یو مهم معیار ګڼي. دا هماغه څه دي چې په دې لمرینه...