څانګه -روغه سټه

ټولنیز ژوند روغه سټه

هغوی چې له ۷ ساعتو کم خوب کوي، ۷۰ سلنه رواني ستونزې لري

ژباړه: مریم محمدي د امریکا جيورجيا پوهنتون څيړونکو وايي هغه خلک چې تر ۷ ساعتو لږ خوب کوي، تر۷۰ سلنه زيات يې رواني ستونزي لري، خلق یې تنګ وي او مزاج یې ښه نه وي. دغه کسان همدا راز د نااميدۍ، ويرې او وار خطايي ښکار کېږي. ۱- د خوب...