څانګه -روغه سټه

ټولنیز ژوند روغه سټه

د سرطان د مخنیوي ۹ ارزانه او اسانه لارې چارې

ژباړه: شریف شاهین سرطان وژونکې ناروغي ده، چې د افغانستان په څیر وروسته پاتې هیوادنو کې د مرګ دوهم نوم بلل کیږي. سرطان یا کنسر نه یواځې د انسان ژوند ګواښي، بلکې یوه کورنۍ او په لویه کې یوه ټولنه د غربت ګړنګ ته ټېل وهي. د سرطان...