څانګه -روغه سټه

خواړه روغه سټه

د ژبې د سوځیدو پر وخت څه باید وکړئ؟

ژباړه راټولونه: مریم محمدي ژبه د خولې هغه برخه ده چې د غذا خوړلو او خبرو کولو کې ونډه لري، د ژبې په زخم کېدو او التهاب سره د خوړو په خوړلو او خبرو کولو کې ستونزه رامنځ ته کیږي. هر انسان ته به دا تجربه شوې وي، چې د تيز يا په...