څانګه -کورنی ژوند

ټولنیز ژوند ژوند بڼه کورنی ژوند

تر واده مخکي مو دا ۷ پوښتني له ځانو څخه وپوښتئ

د پلوشه فضلي راټولونه – ولي ډېر خلګ طلاق اخلي؟ ډېر زیات دلایل شته چې په شریک ژوند کې د طلاق اخستني یا ورکولو سبب کیږي. د مثال په ډول: اقتصادي مشکلات٫ په کړه وړو کښي ستونزه، اعتماد، خیانت او داسي نور دلایل دي چي د طلاق سبب...