څانګه -کورنی ژوند

ټولنیز ژوند کورنی ژوند

دا خبرې هیڅکله مېرمنې ته مه کوئ

ژباړه: بشر دروېش پښتانه سره له دې، چې ښځو سره په بد چلند تورن دي خو ښځو ته د « کور ودانه» اصطلاح کاروي. له دغې اصطلاح سره څرګندیږي، چې حتا دوی له ټول سخت دریځه ذهنیت سره مېرمنو ته د کور ودانولو د بنسټ په سترګه ګوري او په دې قانع...