څانګه -کورنی ژوند

ژوند بڼه کورنی ژوند

شریک ژوند او خوب

ویده کیدل د جسمي او رواني روغتیا لپاره خورا ډير اړین دي. کم خوبي یا لږ ویده کیدل د وزن زیاتیدلو، زړه، او شکرې ناروغيو سربیره ګڼ نور رواني او فزیکي ستونزې زیږوي. د شپې ښه او ارام خوب کولی شي، چې په اسانۍ سره ستاسې د ورځې ستړیا او...