رسنۍ

چین ته بل ګوزار: فیسبوک او انسټاګرام به نور په هواوي موبایلونو کې کار ونه کړي

فیسبوک وایې تر دې وروسته به د هوایې موبایلونو لپاره نوي خدمات نه وړاندې کوي او په نوي هواوي موبایلونو کې به د فیسبوک او انسټاګرام اپلیکشنونونه هم کار نه کوي. دا هواوي موبایلونو ته [تفصیل]