څانګه -زده کړې

زده کړې ګټه وټه

څو هغه اقتصادي اصطلاحات چې هر چا، خو د اقتصاد محصلینو ته ډیر ضرور دي

ژباړه: حشمت الله رحمتي د هر څه د مخه لومړی بهتره ده چې د خپل مسلک په ټرمینالوژۍ ځان پوه کړو او بیا د خپل مسلک اړوند موضوعاتو ته سره ورښکاره کړو، محترمو لوستونکو هر کله چې مو په انګلیسي کې دې اصطلاح سره د انګلیسي ژبې د s حرف په...