څانګه -زده کړې

بریا او پرمختګ ټولنیز ژوند زده کړې کورنی ژوند

په ۴ لارو چارو مو ماشومان هیله من وروزئ

ژباړه: حمیدالله حمیدي د داسې هیله منو ماشومانو روزل، چې نیمې تشې پیالې ته نیمه ډکه و وایي سخت دي؟ که ماشومان هیله من وروزو، را تلونکې به یې روښانه او له سختیو سره د مبارزې وړتیا به ولري. د هیله منو ماشومانو د روزنې لپاره بېلا...