څانګه -زده کړې

بریا او پرمختګ ټولنیز ژوند زده کړې کورنی ژوند

د ماشوم په پرمختګ کې د کورنۍ ملاتړ رول لري، داسې یې ملا ور وتړئ

ژباړه: حمیدالله حمیدي د ماشومانو لپاره یې کورنۍ د یوې نړۍ په څېر ارزښت لري. ماشومان خپل ژوند او په ژوند کې خوښي د خپلې کورنۍ په ملاتړ کې ویني، که د کورنۍ اړیکې او مینه له ماشوم سره ګرمه وي، نو ماشوم هم په خپل ځان باور پیدا کوي او...