څانګه -زده کړې

ټولنیز ژوند زده کړې

د ښه ژوند ۱۰ مهم مهارتونه چې باید هر څوک یې زده کړي

ژباړه او زیاتونه: غازي عابد ۱- بخښنه وکړئ، خو هیڅکله هیرول مه کوئ. هغوی چې بخښنه کوي غوره خلک دي، خو هیرونکي غوره نه دي. بخښنه په دې مانا چې کله څوک پیښمانه شو یا یې درنه بخښنه وغوښته ویې بخښئ او هیرول په دې مانا چې هیڅکله به د...