څانګه -زده کړې

ټولنیز ژوند زده کړې سفر نړۍ

پردی وطن د مېړو قدر کموینه

اجمل اند د مسافرۍ او کډوالۍ په درد یو څوک هغه مهال پوهیږي چې  ريښتیا هم له وطن څخه لرې ولاړ شي. کله چې سړی د خپلو خلکو په منځ کې وي،  په شا او خوا کې له  روانو ناندریو ، جنجالونو ، تاویلو ماویلو  او بې کارۍ دومره په تنګ شي چې...