څانګه -ګټه وټه

ټولنیز ژوند کلتور او هنر ګټه وټه

خپلو ماشومانو ته مو مالي مديريت زده کړئ

ژباړه: محمد عزيز پردېس له ماشومتوب څخه ماشومانو ته د پيسو د لګښت او کنټرول په اړه لارښوونه او روزنه ورکول، هغوی ته په راتلونکې کې ډېره ګټه کوي. ماشومانو ته پیسې ورکول مهم دي، خو ترټولو مهمه بيا دا ده چې ماشومانو ته د پيسو مديريت...