څانګه -ګټه وټه

ټولنیز ژوند ساینس او ټیکنالوژي ګټه وټه

روباټ او ټیکنالوژي دا دندې تر ۱۰ کلونو له منځه ځي

د ټیکنالوژۍ او نورو انکشافاتو له کبله ورځ تر بلې نړۍ بدليږي. دا بدلونونه له یوې خوا د نویو کاري فرصتونو او اسانتیاوو سبب کیږي او له بلې خوا د ځینو کارونو د ختمیدو او نابودۍ زمینه مساعدوي. دلته به د هغو دندو په اړه معلومات درکړو،...