څانګه -ګټه وټه

ټولنیز ژوند کلتور او هنر ګټه وټه

انجونې باید دا ۵ کارونه وکړي، څو په ادارو کې له ځورونو او تاوتریخوالي خوندي شي

لیکنه: آلما افغان ۱. ساده لباس غوره کړئ پدې خو به پوهیږۍ چې هیڅوک نه غواړي په یو غم کې دې د خوښۍ شوخ لباس واغوندي، ځکه په مقابل لوري بده اغیزه پریباسي، همداسې که موږ په یوه اداره کې کار کوو او موږ سره يې ډیری هغه نارینه وي او موږ...