څانګه -کلتور او هنر

کلتور او هنر

له افغان سیاستوالو او وضعیته خفه؛ لطیف ننګرهاری وایي وجدان د سندرو اجازه نه ورکوي

د افغانستان له اوسني وضعیته نه یوازې عام خلک؛ بلکې سندرغاړي هم، چې په خپګان کې د خلکو پر شونډو موسکا راولي، ناراضه دي. په دوی کې یو یې مشهور افغان هنرمن لطیف ننګرهاری دی. ننګرهاری، چې د هنري فعالیت د شهرت له وخته یې په لومړي ځل...