څانګه -خوندیتوب

ټولنیز ژوند خوندیتوب روغه سټه طبیعت

خپل ځان مو داسې له سختې ګرمۍ او لمر نه بچ ساتلی شئ

د ویکي هوو ویب پاڼې لېکنه ژباړه: غازي عابد په ګرمه هوا کې ځان یخ ساتل څو اړخیزه چیلینج دی. ځکه په ډیره زیاته توده هوا کې د بدن د اوبو د کموالي ویرې په شمول، د ګرمۍ اړوندو ګڼو ستونزو رامنځته کیدو ویره شته. لکه: د تودوخې فشار، د...