څانګه -خوندیتوب

ټولنیز ژوند خوندیتوب روغه سټه

دغه مهال لاسونه وینځل، روغتیا لپاره اړین دي

ژباړه: مریم محمدي ډاکتران وایي لاسونه بدن ته د مکروبونو د تګ تر ټولو مهمه لاره ده، ځکه دا هغه غړي دي چې له هر څه سره په اړیکه کې دي. لاس وینځل د ټولو لپاره ډېر مهم دی، خو دا چې لاسونه څنګه او کله یې وینځل اړین دي دلته به یې په...