څانګه -خوندیتوب

خوندیتوب روغه سټه

موټر چلوونکي دې حتمي ولولي؛ دوامداره ډیروري مو په عقلي ناروغیو اخته کوي!

ژباړه: محمدصادق کریمزی ډراییوري یا موټر چلوونه هغه دنده چې د بدن د ټولو حسونو سر بیره د بدن غړي او د انسان اعصاب هم مصروف ساتي او په لږې تیروتنې انسان د هلاکت کندې ته غورځوي. برتانوي ورځپاڼې سنډي ټایمز په خپله نوې خپره شوې څيړنه...