لیکوال :همیانۍ ورځپاڼه

له چا، څنګه نظر وغواړو؟

اوه، څومره ښکلی ښکارې!، ډېره ښه سلیقه لرې!، په خپل کار کې ډېر تکړه یې! دا ډول جملې موږ او تاسې هره...

د کار درى ساده قوانین!!

«امازون» د انلاین سوداګرۍ او کتاب پلورنې مشهور پاڼه ده. ددې پاڼې بنسټګر«جیف بزوس» وايي ډېر خلک په...

پلاستیک، څومره مضر دی؟

په نړۍ کې د خوراکي او نورو توکو په جوړښت کې ډېرکارېدونکې څیز پلاسټیک دی. امریکا او کاناډا په کال کې...