ټولنیز ژوند

د سالمي اُمیدوارۍ لپاره باید دا ۱۰ ټکي په پام کي ونیسئ

ژباړه او زیاتونه: پلوشه فضلي د امیدوارۍ په جریان کي ځیني داسي مسایل دي چي فزیکي او روحي تاثیرات لري. د امیدوارۍ په جریان کي ستاسو ټول خوراکونه او عادتونه مسقیماً پر جنین باندي تاثیر [تفصیل]