ژوند او ژواک

په تقدير کې پرېکړې مخکې شوې وي

 

 

د نړۍ ټول مسلمانان په (والقدر خيره وشره)باندې ايمان لري او قرآن کريم کې الله تعالی فرمايي:
ژباړه:هغه چې هرشی پيدا کړ، بيايې د هغه يوبرخليک وټاکه. (الفرقان: ۲ )

الله تعالی په بل ځای کې فرمايلي دي: ژباړه: قسم دی په قلم او په هغه څه چې ليکي يې. (القلم: ۱)

الله تعالی په دې ايات کې د قسم وقلم اوليکلو ذکر کړی دی، قسم په هغه څه خوړل کېږي چې حق وي، قلم هغه شی دی چې ليکل پرې کېږي او څه يې چې پرې ليکلي دي، هغه تقدير يا د مخلوقاتو برخليک دی او هغه کتاب چې دا ليکل پکې درج دي، هغه لوح محفوظ دی.

ننني پرمختګونه اوطبي تحقيقات د تقديرپه هکله داسې وايې: د کليفورنيا پوهنتون استاد د څېړنو په پايله کې داښيي چې زموږ ټول تصميمونه او پريکړې مخکې له مخکې په دماغو کې تنظيم شوي او شعور ته تر هوډ نيمه ثانيه وروسته مینځته راځي، يو متخصص د اعصابو موضوع داسې غځوي (موږ په تېره زمانه کې ژوندکوو، زموږ شعور د تلويزيون د پردې په څېر دی، چې ټول شيان موږ ته نېمه ثانيه وروسته ښکاره کوي.)

په دې اساس زموږ هېڅ يوه تجربه په حال زمانې پورې تړلې نه ده او ټول نيمه ثانيه وروسته له اصل حادثې نه ده.

ډاکټر ليبت وايي: د يوې عضلې د حرکت لپاره تصميم هغه وخت نيول کېږي، چې زموږشعوريې په اړتيا باندې پوه شي، موږ هغه وخت له يوې پريکړې خبرېږو، چې مخکې يې فيصله شوې وي.

پروفيسر ليبت د خپلو تجربوپه لړکې دې پايلې ته رسېدلی، چې راتلوونکی مطلقاًزموږ له واک اوکابو څخه بهر ده او په حقيقت کې داسې ژوندکوو چې په تېر کې ټاکل شوی دی.

ايا په تېرکې ټاکل بې له تقديره بل څه کېدای شي؟مسلمانان په تقدير باندې ايمان لري او نويوڅېړنو هم دا ثابت کړې ده چې د نړۍ د ټولوکارونو د پرېکړې موضوع مخکې له مخکې شوې ده. (۴: ۲۹- ۳۰ مخونه )

مسواک ذهن پياوړی کوي

 

ستاسو نظر

خپل نظر مو په تبصره کې ولیکئ

/* ]]> */