ياران
له ژوند سره تړلې خبرې

ددغو ۷ کارونو مخه باید ونیسې، څو نوښتګر شې

لیکنه: ډانیل سیلویسټر
ژباړه: غازي عابد

۱- له حده زیات کار مه کوئ، بلکې تر خپله وخته او وسه کار وکړئ. همدارنګه خپل مشخص کار وکړئ، خو په نوښت او ښه ډول یې وکړئ.

په اندریوډ ټیلفون کې له دې ځایه یاران اپ ښکته کولی شئ. او د انټرنیټ په کمه ډیټا د یاران لیکنې لوستلی شئ

۲- تل او هر وخت (هو) مه وایه. چې مو تر وسه نه وي، د کیدو (هو) یې مه کوئ.

۳- هر څه یوازې په خپله مه کوئ. نورو خلکو ته هم ونډه ورکړئ او مرسته ترې وغواړئ.

۴- ځان بشپړ مه بولئ، نیمګړتیاوې هم ومنئ.

۵- تکراري او زړه وهونکي کارونه مه کوئ، بلکې نوي، خوښوونکي او خپلواک کارونه وکړئ.

۶- له یوازې تش اټکل او نظر نه تیر شئ، بلکې حقیقتونه درک او ترسره کړئ.

۷- ځیني وخت هیڅ هم مه کوئ، خو دا عادت هم مه ګرځوئ.

تبصرې
Loading...